DOBROVOLNICTVÍ

Už jste slyšeli o dobrovolnickém projektu WWOOF?

Jedná se o dobrovolnickou síť spojující farmy, rodinná hospodářství a zahradnictví, která hledají dobrovolníky na dočasnou výpomoc.

Narozdíl od všemožných přísně formálních dobrovolnických projektů pod hlavičkou EU je WWOOF založen většinou jen na ústní dohodě mezi vámi a daným farmářem, je tedy jen na vás, jestli zůstanete víkend nebo rok, sami nebo s celou rodinou, jestli budete pomáhat se sekáním sena, dojením koz nebo hlídat děti…FoWo_logo3Nepsaným pravidlem WWOOFingu je, že dobrovolníci na farmách pracují přibližně 6-7 hodin denně a odměnou jim je strava a ubytování.

NAŠE FARMA NA WWOOF